Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie  w swojej strategii działania uwzględnia uczestnictwo w programach kształtujących postawy prozdrowotne wśród społeczeństwa w szczególności społeczeństwa powiatu włodawskiego.

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że SP ZOZ we Włodawie dzięki pozyskanym środkom  finansowym na realizację Projektu pt.: Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy przebadał 2168 mieszkańców województwa lubelskiego. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Działanie 10.3 Programy Polityki Zdrowotnej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.10.03.00-06-0020/17. Wartość projektu wynosiła: 624 300,00 zł, wartość dofinansowania jakie pozyskał SP ZOZ to 593 085,00 zł.

Przejdź do artykułu głównego

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy