„NOWA PROCEDURA MEDYCZNA W ODDZIALE CHIRURGII Z PODDODZIAŁEM ORTOPEDYCZNYM SPZOZ WE WŁODAWIE – LECZENIA OSOCZEM URAZÓW ORTOPEDYCZNYCH”

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zabiegi ortopedyczne – terapia osoczem bogatopłytkowym PRP (ang. Platelet Rich Plasma). Jest to nowość w nieoperacyjnym leczeniu urazów ortopedycznych. Polega na uzyskaniu osocza z własnej krwi pacjenta, następnie wstrzykiwaniu do zmienionych chorobowo miejsc. Obecnie do leczenia osoczem kwalifikowani są pacjenci z urazami stawu kolanowego, skokowego i barkowego. Zabieg jest mało inwazyjny, charakteryzuje się wysoką skutecznościa terapii, krótkim okresem rekonwalescencji. Zabieg nie wymaga znieczulenia, wykonywany jest na Bloku Operacyjnym, w warunkach sterylnych. Trwa około 15 minut. Po skończonym zabiegu, pacjent tego samego dnia wypisany jest do domu.

Pacjent po uzyskaniu skierowania do Poradni Ortopedycznej SP ZOZ od lekarza rodzinnego lub lekarza POZ rejestruje się do w/w Poradni, lekarz ortopeda kwalifikuje pacjenta na zabieg, kierując go do Szpitala.

Zabiegi realizowane są w każdy wtorek i piątek miesiąca. Obecnie realizujemy około 30-35 zabiegów leczenia osoczem w miesiącu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.spzoz.wlodawa.pl oraz pod nr telefonu 797704919.