Uprzejmie informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie w dniach 18-20 września 2019 r. została przeprowadzona wizytacja akredytacyjna w zakresie działania Szpitala.
Z radością przekazujemy informację, że otrzymaliśmy Raport z w/w wizytacji, Szpital otrzymał łączną ocenę ponad 75% możliwej do uzyskania liczby punktów, aby uzyskać Certyfikat Akredytacyjny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.
Ocena jednostki została dokonana w sposób określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 06 listopada 2008 r. i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn,. 31 sierpnia 2009 r w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie z wykorzystaniem standardów opublikowanych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn 18 stycznia 2010 r w sprawie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.