26.11.2019

Unieważnienie

Plik PDF do wglądu lub pobrania

18.11.2019

Przesunięcie terminu

Udzielający zamówienia na podstawie zaproszenia do składania ofert na wykonywanie opisów badań RTG i Tomografii Komputerowej przesuwa termin składania ofert do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 14:00.

Plik PDF do wglądu lub pobrania

12.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opisów badań rtg i tomografii komputerowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie opisów badań RTG i TK na podstawie przesłanych w formie elektronicznej badań/obrazów radiograficznych. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, budynek Administracji, piętro I lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa w terminie do: 19.11.2019r. Proponowany okres obowiązywania umowy: 28.11.2019r. - 30.11.2020r.

Pliki do pobrania

 

Pytania i odpowiedzi

Plik PDF do wglądu lub pobrania