09.12.2019

Ogłoszenie wyników postępowania

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych

29.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opisów badań rtg i tomografii komputerowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie opisów badań RTG i TK na podstawie przesłanych w formie elektronicznej badań/obrazów radiograficznych. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, budynek Administracji, piętro I lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa w terminie do: 06.12.2019r. Proponowany okres obowiązywania umowy: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Pliki do pobrania