Protokół z oceny ofert w trybie zapytania ofertowego: Pliki do pobrania - format pliku pdf


Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”.

Pliki do pobrania