29.04.2021

Unieważnienie postępowania konkursowego: Plik do pobrania


26.04.2021

Udzielający Zamówienia wprowadza następujące zmiany do MI i wzoru umowy: Plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania: Plik do pobrania


23.04.2021

Przesunięcie terminu składania ofert: Plik do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1: wykonywania badań laboratoryjnych i

Zadanie 2: wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych dla pacjentów samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej we Włodawie

Pliki do pobrania

Odpowiedzi na pytania: Plik do pobrania