Włodawa, dnia 19.09.2022r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe medyczne

b) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

c) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub minimum staż 1,5 roku doświadczenia na Oddziale Psychiatrycznym

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego (PZK).

Zadania PZK:

  1. Udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. Przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielanie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;
  3. Uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
  4. W przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
  5. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  6. inne wskazane przez Kierownika CZP

3. Wymagane dokumenty:

a) kurs NZK,

b) życiorys (CV)

c) list motywacyjny

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty) oraz zaświadczenie o stażu pracy w Oddziale Psychiatrycznym;

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - pielęgniarki” do dnia 23.09.2022 r.

Kontakt: Sekcja Kadr tel. 797 704 886.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

  • bieżącej rekrutacji*
  • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
  • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.

*niepotrzebne skreślić

Do pobrania: Formularz oferty (PDF, 200 kb)