Laboratorium


Program profilaktyczny

Wyróżnienia


ZAPROSZENIE

 W dniu 07.04.2016r. w godz. 09.00-14.00 w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ we Włodawie ul. Piłsudskiego 64 przy współpracy PSSE z okazji Światowego Dnia Zdrowia zostanie zorganizowany punkt informacyjno-edukacyjny mający na celu pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki cukrzycy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość wykonania pomiaru poziomu glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia, uzyskania informacji na temat zdrowego stylu życia. Dodatkową atrakcją będzie możliwość testowania alkogogli i narkogogli.


 

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Uprzejmie informujemy, że SP ZOZ we Włodawie znalazł się w gronie podmiotów, które dostały dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie ''Dziennego domu opieki medycznej" dla osób powyżej 65. roku życia. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...

Informacja dla pacjentów - Laboratorium

Uprzejmie informujemy, SPZOZ we Włodawie rozpoczął wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego AMMS/Asseco Medical Menagement Solutions, w związku z tym mogą wystąpić chwilowe niedogodności, za które z góry przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 


 

Tekst alternatywny

 

 

 

Kontakt


SPZOZ we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 64

22-200 Włodawa

SEKRETARIAT
Tel: 797 702 705
Fax: 82 572 41 70
DYREKCJA
Tel: 82 572 58 01

Lokalizacja