SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

.

Warto się badać. Program profilaktyki raka jelita grubego.

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

Projekty Unijne

.

Aktualności

 

Poradnia Okulistyczna w Przychodni Specjalistycznej przy Al. J. Piłsudskiego 66 we Włodawie oferuje pacjentom z problemami okulistycznymi nową jakość wykonywanych usług. Dzięki nowoczesnej specjalistycznej aparaturze medycznej oraz profesjonalnej kadrze zapewniamy Państwu usługi na najwyższym poziomie. Sprzęt który posiadamy umożliwia kompleksową i możliwie najdokładniejszą diagnostykę okulistyczną. Obecnie oprócz podstawowych badań diagnostycznych wykonuje się w Poradni OCT oka, czyli optyczna koherentna tomografia dna oka. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, niezbędna w rozpoznawaniu chorób siatkówki (szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie części dna oka, tzw. plamki). OCT jest badaniem nieinwazyjnym, skierowanym głównie do osób u których stwierdzono zmiany chorobowe: zwyrodnienia plamki związane z wiekiem, zmiany cukrzycowe w plamce, otwór w plamce, obrzęk plamki, błony nasiatkówkowe, a także monitorowanie zmian jaskrowych, stan rogówki przed i po zabiegach laserowej korekcji wzroku. Dzięki OCT specjalista może dokładnie ocenić stan przedniej i tylnej części gałki ocznej, w tym rogówki, kąta przesączania, plamki, nerwu wzrokowego, siatkówki.

Dodatkowo wykonywane są badania aparatem GDX. Jest to badanie służące ocenie rozwoju choroby u pacjentów chorych na jaskrę. Ocenia stopień ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych. Badanie aparatem GDX umożliwia obrazowanie dna oka poprzez nierozszerzone źrenice.

Pacjent zostaje również diagnozowany nowoczesnym aparatem USG, który pozwala zobaczyć, co dzieje się za okiem, czyli w oczodole. Badanie wykonuje się wtedy, gdy do zdiagnozowania pacjenta nie można wykorzystać lampy szczelinowej. Tak dzieje się, gdy z powody zaćmy lub bielma rogówki nie można zajrzeć do wnętrza gałki ocznej.

Przypominamy również, że nadal wykonujemy cieszące się dużym zainteresowaniem bezpłatne zabiegi usuwania zaćmy, do których zachęcamy.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z usług lekarzy okulistów w naszej Poradni, powinni zgłosić się do Rejestracji Specjalistycznej (I piętro) ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Obecnie termin oczekiwania na wizytę u okulisty wynosi ok 2 tyg. Więcej informacji na stronie internetowej szpitala www.spzoz.wlodawa.pl lub pod nr telefonu 797704913, 797704919.

Dyrekcja SPZOZ we Włodawie

 

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, że szpital ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się ze standardami akredytacyjnymi.

Szpital we Włodawie otrzymał łączną ocenę ponad 75% możliwej do uzyskania liczby punktów, aby uzyskać Certyfikat Akredytacyjny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, co skutkowało otrzymaniem od Ministra Zdrowia Certyfikatu Akredytacyjnego, przyznanego do 29 listopada 2022 roku.

Ocena jednostki została dokonana w sposób określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 06 listopada 2008 r. i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tym zakresie.

 

Logo EFS

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy

RPO WL 2014-2020 Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-06-30

Wartość projektu: 685 412,50 zł

Dofinansowanie: 616 871,25 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co najmniej 2000 mieszk. woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników i myśliwych poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie do 2021 roku.

 

Czym jest kampania 4U?

  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego
  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli 

Strona kampanii społecznej 4U!