Podstawowa Opieka Zdrowotna we Włodawie (POZ)

Lokalizacja: Wejście główne bezpośrednio z Al. Józefa Piłsudskiego 64, wysoki parter

Rejestracja

Dni: Poniedziałek - Piątek

Godziny pracy: 8.00 - 18.00

tel.: 797 704 910

Lekarz

tel.: 535 325 343 

Pielęgniarki

tel.: 535 325 338


Podstawowa Opieka Zdrowotna w Hannie (POZ)

Lokalizacja: Hanna ul. Dworska 10

Rejestracja

Dni: Poniedziałek - Piątek

Godziny pracy: 8:00 - 15:00

tel.: 508 663 209

oraz     

Godziny pracy: 15:00- 18:00

tel.: 797 704 910

Lekarz:

tel.: 508 663 237

Pielęgniarki:

tel.: 508 663 209


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ)

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku B. Wejście przez Izbę Przyjęć, wysoki parter

Świadczenia udzielane są: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

tel.: 572 76 36


Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja poradni

tel.: 797 704 913

Lokalizacja: Poradnie mieszczą się w budynku przy ulicy Al. Józefa Piłsudskiego 66, pierwsze oraz trzecie piętro


Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od 7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Geriatryczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z pracownią cytologiczną we Włodawie

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na III Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Urszulinie

Lokalizacja: Urszulin, Ul. Nowa 2

Rejestracja

Wtorek od 13.00 do 15.00

Czwartek od 8.00 do 13.00

Piątek od 8.00 do 13.00

tel.: 797 704 882


Poradnia Neurologiczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Okulistyczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na III Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Osteoporozy

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917


Poradnia Rehabilitacyjna

Lokalizacja: Poradnia i rejestracja znajduje się na terenie szpitala przy Oddziale Rehabilitacji (Budynek C), wysoki parter

Rejestracja

tel.: 797 704 879


Poradnia Pediatryczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku B wejście od POZ, wysoki parter

Rejestracja

Dni: Poniedziałek - Piątek

Godziny pracy: 8.00 - 18.00

tel.: 797 704 910


Poradnia Urologiczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne. Al. Józefa Piłsudskiego 66.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  7.25 do 15.00

tel.: 797 704 913

tel.: 797 704 917