Centralna Sterylizacja 

Lokalizacja: Dział mieści się w budynku A, parter. 

Personel: Joanna Witek - piel. oddziałowa

Telefon: 797 704 912