Centralna Sterylizacja

Lokalizacja: Dział mieści się w budynku A, parter.

Telefon: 797 704 912

Zdjęcie przedstawiające urządzenie w Centralnej Sterylizatorni

Zdjęcie przedstawiające urządzenie w Centralnej Sterylizatorni