Zespół do spraw etyki

W SP ZOZ we Włodawie został powołany Zespół ds. Etyki, w której skład wchodzą osoby zatrudnione w tut. Szpitalu, tj. psycholog oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego (w tym Pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta w Zakładzie).

Do Zespołu ds. Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

  1. Naruszenia praw pacjenta i lub/jego opiekunów/rodzin.
  2. Naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności.
  3. Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia.
  4. Podejrzenie zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu.
  5. Wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych.
  6. Wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia.

Kontakt z Zespołem ds. Etyki możliwy jest w formie:

  1. Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Zgłoszenia pisemnego przez Sekretariat SP ZOZ we Włodawie, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.
  3. W przypadkach szczególnych możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie się do Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie - numer tel.: 508 767 070).

Uwaga: Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie zawierające w/w danych nie będą rozpatrywane.