Strona w budowie

 

W zależności od odbiorcy, jakość usługi medycznej jest interpretowana odmiennie.

Dla pacjenta - jakość jest definiowana przez pryzmat kwalifikacji personelu medycznego, atmosfery i warunków świadczenia usług oraz rezultatu, z jakim proces terapeutyczny się kończy.

Dla kadry medycznej - jakość stanowi odzwierciedlenie zgodności wykonywanych świadczeń z aktualną wiedzą i widoczną poprawą stanu zdrowia pacjenta.

Dla organizatorów systemu opieki zdrowotnej - jakość będzie oznaczała zapewnienie dostępu do świadczeń zgodnych z potrzebami pacjentów w kontekście działań skutecznych, racjonalnych i efektywnych.

Źródło: (Hauke E. Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu.)

„Jakość jest to pewien stopień doskonałości”

(Platon)

 

„Jakość to zgodność z wymaganiami”

(P.B. Crossy)

 

„Jakość to, przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach dopasowaniu do wymagań rynku”

(E.W. Deming )