Budynek A
 
 
Dyrektor

Teresa Szpilewicz

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

lek.med. Wiesław Mazurek

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Elżbieta Korszla