Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Lokalizacja: 

Poradnia - znajduje się na terenie Szpitala przy Izbie Przyjęć (Budynek B), wejście przez Izbę Przyjęć lub POZ, Gabinet nr 1

Rejestracja - mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I Piętrze. Wejście główne od Al. Józefa Piłsudskiego 66. 

 

Rejestracja telefoniczna

797 704 913 lub 797 704 917

Wymagane dokumenty: skierowanie z rozpoznaniem nienowotworowym, dowód osobisty

 

Pielęgniarki:

  • mgr Regina Rogalska
  • mgr Barbara Woszczyńska

 

Jeśli pacjent ma jakikolwiek problem w związku z korzystaniem z tlenoterapii to proszę dzwonić na nr tel.: 508 663 031


O czym trzeba wiedzieć?

Poradnia domowego leczenia tlenem w SPZOZ we Włodawie udziela wsparcia osobom w sytuacji trwania przypadłości nienowotworowych, wymagających tlenoterapii pacjenta, które nie potrzebują hospitalizacji, ale ze względu na rozwinięty stopień dysfunkcji wymagają otrzymywania tlenu przez dłuższy okres czasu.

Powikłania i schorzenia pulmonologiczne klasyfikujące do stosowania tlenoterapii to:

  1. POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  2. astma oskrzelowa,
  3. mukowiscydoza,
  4. zwłóknienie płuc,
  5. inne dolegliwości o rozwiniętym stopniu.

Poradnia domowego leczenia tlenem dysponuje koncentratorami, które na zasadzie świadczenia w ramach NFZ są nieodpłatnie udzielane pacjentom. Po krótkim instruktażu, bo używanie koncentratora tlenu nie wymaga skomplikowanej wiedzy, każdy pacjent poradzi sobie z jego obsługą. Tlenoterapia skutecznie opóźnia rozwój hipoksji czyli niedotlenienia organizmu wynikającego z niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania. Skutkiem licznych powikłań hipoksji mogą być poważne zaburzenia funkcjonowania wszystkich narządów wewnętrznych, początkowo doprowadzając do kwasicy.

Zasada działania koncentratora tlenu polega na odfiltrowywaniu z powietrza atmosferycznego tlenu i przekazywanie go pacjentowi poprzez maskę twarzową lub aparaturę donosową.

Jeśli pacjent ma jakikolwiek problem w związku z korzystaniem z tlenoterapii to proszę dzwonić na nr tel.: 508 663 031