Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)

Lokalizacja: Budynek B, wejście przez Poradnię Lekarza Rodzinnego lub Izbę Przyjęć.

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od 8.00 - 12.30

Telefon: 503 906 674

Wymagane dokumenty: skierowanie, dowód osobisty

Odbiór wyników

Telefon: 503 906 674

Nasz personel:

 • Lekarz przyjmujący: Łukasz Dutka - lek. med. spec. radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Lekarz przyjmujący: Natalia Herman - lek. med. spec. radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Lekarz przyjmujący: Justyna Janowska - lek. med. spec. radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Koordynator Techniki Badań Tomografii Komputerowej: Ewa Meniów - tech. elektroradiologii 
 • Pielęgniarka Zakładu Radiologii w szpitalu: Irena Sitnik
 • Marek Krapkowski - tech. elektroradiologii

Charakterystyka pracowni

Pracownia Tomografii Komputerowej znajduje się Szpitalnym Oddziale Ratunkowym naszego szpitala. Tomograf BRIGHTSPEED 16 firmy General Electric pomaga w diagnozowaniu pacjentów od stycznia 2012 roku. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów przeznaczonym do wykonywania tego typu badań.

Tomograf wyposażony jest w:

 • dwu-monitorową lekarską stację diagnostyczną wyposażoną w specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające właściwą ocenę badania oraz sporządzenie zarówno opisu jak i trójwymiarowej prezentacji obrazów.
 • automatyczny iniektor umożliwiający bezpieczne podawanie środka kontrastującego podczas wykonywanego badania. 

Dzięki szerokim możliwościom technicznym i bogatemu oprogramowaniu klinicznemu tomograf BRIGHTSPEED 16 umożliwia skuteczną i wydajną diagnostykę m.in.:

 • badania płuc w technice wysokiej rozdzielczości
 • badania endoskopowe 3D przestrzeni powietrznych
 • badania narządów miąższowych jamy brzusznej
 • szybkie badania pourazowe wielonarządowe
 • badania ortopedyczne z trójwymiarową prezentacją struktur kostnych oraz ścięgien
 • badania angiograficzne naczyń krwionośnych (z wyjątkiem serca)

Badania tomografii komputerowej wykonywane są pod nadzorem i opisywane przez specjalistów  w zakresie radiologii. Promieniowanie  rentgenowskie  oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe aparatu i stacji diagnostycznej umożliwia dokładne zbadanie i ocenę struktury anatomicznej pacjenta i występujących w nich nieprawidłowości.

Tomografia komputerowa wykorzystywana jest przede wszystkim do badań:

 • Głowy, zarówno jej struktur kostnych jak i mózgowia.
 • Klatki piersiowej, w chorobach płuc, wczesna diagnostyka nowotworów oraz diagnostyka zatorowości płucnej, kości, stawów i kręgosłupa.
 • Badanie daje możliwości obrazowania 3D pomocnego w ortopedycznych zabiegach korekcyjnych

Informacje dla pacjenta

Charakter i przebieg badania

Tomografia komputerowa (TK) to nowoczesna, metoda, wykorzystująca promieniowanie X (promieniowanie rentgenowskie) w celu uwidocznienia badanych tkanek i narządów. Badanie jest bezbolesne i wykonywane przez zespół specjalistów pracowni tomografii. Przygotowanie do badania pacjent ambulatoryjny otrzymuje w dniu rejestracji,pacjenta z oddziału przygotowuje personel oddziału.

Po zgłoszeniu się na badanie, z pacjentem przeprowadzany jest wywiad, w celu uzyskania niezbędnych informacji pomocnych podczas badania. Wyniki wszystkich poprzedzających badań dodatkowych np. USG, RTG, itp., oraz wszystkie badania TK i MR powinny być dostarczone przed wykonaniem tomografii komputerowej.

Pacjent nie musi się rozbierać do badania, należy usunąć wszelkie metalowe elementu ubioru i biżuterię z miejsca podlegającego badaniu. Następnie pacjent układany jest na ruchomym stole, na którym wjeżdża w obszar działania lampy rtg (w tzw. gantry). W czasie badania należy leżeć nieruchomo, instrukcje o sposobie zachowania podczas trwania badania podawane są przez mikrofon (np. nabrać powietrze, zatrzymać, nie oddychać). Jest to istotne do uzyskania obrazów jak najlepszej jakości. Badanie trwa zwykle od 10 do 35 min minut.

W celu ochrony pacjenta przed promieniowaniem jonizującym stosowane są w miarę możliwości specjalne fartuchy ochronne. W razie wystąpienia u pacjenta podczas badania objawów niepożądanych, może ono być w każdej chwili przerwane, w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postępowania medycznego. W rzadkich przypadkach badanie może być przerwane z przyczyn technicznych z powodu awarii aparatu. 

Ochrona przed promieniowaniem kobiet w ciąży i dzieci

Ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie w czasie ciąży zależy od stopnia jej zaawansowania oraz dawki pochłoniętej przez zarodek (płód). Największe ryzyko występuje w pierwszym trymestrze ciąży. Ekspozycja na promieniowanie w okresie wczesnozarodkowym może prowadzić do śmierci zarodka, czyli poronienia, natomiast ekspozycja pomiędzy trzecim i ósmym tygodniem, (czyli w okresie organogenezy) może doprowadzić do pojawienia się wad wrodzonych.

Badania metodą TK u kobiet w ciąży wykonuje się:

 • w ograniczonych przypadkach, jeżeli nie może być wykonane po rozwiązaniu;
 • w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją przez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie osłon osobistych na okolice brzucha i miednicy.

Planowe badanie metodą TK u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.

JEŚLI JESTEŚ W CIĄŻY, POINFORMUJ PERSONEL O TYM FAKCIE PRZED WYKONANIEM BADANIA.

Środki kontrastowe stosowane w tomografii komputerowej

W badaniach metodą tomografii komputerowej niektórych okolic ciała, np. jamy brzusznej, wskazane jest dożylne podanie środka kontrastowego, o podaniu którego decyduje lekarz radiolog. Aktualnie stosuje się wyłącznie nowoczesne jodowe, niejonowe środki kontrastowe, cechujące się bardzo niskim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych.

W przypadku zlecenia przez lekarza badania tomografii komputerowej, każdy pacjent powinien zapoznać się z poniższym zestawieniem stanów wpływających na decyzję o podaniu środka kontrastowego oraz zestawieniem możliwych działań niepożądanych, a następnie wyrazić świadomą, pisemną zgodę na jego zastosowanie. 

Stany wpływające na decyzję o dożylnym podaniu środka kontrastowego:

Przed zastosowaniem środka kontrastowego należy poinformować lekarza o występowaniu, któregokolwiek z poniższych stanów:

 • ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę,
 • karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią,
 • astmie lub innego rodzaju alergii,
 • alergii na środki kontrastowe zawierające jod lub dowolną substancję pomocniczą,
 • reakcji na środki kontrastowe w przeszłości,
 • zaburzeniach czynności nerek,
 • chorobach serca i układu krążenia,
 • cukrzycy,
 • padaczce i innych zaburzeniach ze strony układu nerwowego,
 • zaburzeniach krążenia w mózgu, np. udarze,
 • nadczynności tarczycy lub podejrzeniu nadczynności tarczycy, obrzęku szyi spowo-dowanym powiększeniem tarczycy (wole),
 • nadciśnieniu spowodowanym występowaniem guza chromochłonnego nadnerczy,
 • przyjmowaniu specjalnych leków, w tym doustnych przeciwcukrzycowych

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych stanów, lekarz zdecyduje, czy możliwe jest przeprowadzenie badania ze środkiem kontrastowym.

Możliwe działania niepożądane

Tak jak każdy lek, środek kontrastowy może powodować działania niepożądane, jednak w większości przypadków reakcje uboczne nie występują lub występują w łagodnej postaci.

Najczęściej występują: zaczerwienienie, nudności, uczucie ciepła, wymioty. Niekiedy zaobserwowano reakcje skórne (pokrzywka). U niektórych pacjentów, uczulonych na środki cieniujące, może wystąpić tzw. wstrząs anafilaktyczny.

Większość reakcji ubocznych występuje w ciągu pierwszej godziny od podania, jednak bardzo rzadko dochodzi do reakcji opóźnionych (po kilku godzinach lub kilku dniach od podania).

Wszelkich niezbędnych informacji udziela PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ pod numerem telefonu: 797 702 704


PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z KONTRASTEM

1. Pacjent powinien wykonać badanie laboratoryjne: 

a) poziom kreatyniny (GFR) wynik ważny do tygodnia przed badaniem TK,

b) poziom TSH wynik ważny do miesiąca przed badaniem TK. 

2. W dniu badania TK pacjent powinien: 

a) przynieść wyniki badań wraz ze skierowaniem na badanie TK,

b) być na czczo - nic nie jeść,

c) zażyć rano leki na stałe przypisane przez lekarza, nie przerywać leczenia farmakologicznego,

d) następujące leki odstawić na 24h przed badaniem:

 • SIOFOR
 • METFORMIN
 • METFORMAX

e) Pacjent chory na astmę zgłasza się na badanie z przyjmowanymi lekami wziewnymi,

f) pić od rana wodę niegazowaną około 1 - 1,5 litra małymi łykami, do godziny 9:00, badanie wykonywane jest w godz. 10:00 - 10:30,

g) korzystać z WC. 

3. W dniu badania pacjent zgłasza się na badanie około 20 - 30 minut przed wyznaczoną godziną (pacjenci ambulatoryjni). 

4. Przez dobę po badaniu należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu w celu wydalenia środka kontrastowego. 

5. Mogące wystąpić reakcje niepożądane i możliwe powikłania związane z podaniem kontrastu: uczucie ciepła, metaliczny smak w ustach, zawroty głowy, nudności, wymioty, świąd, pokrzywka, obrzęki, skurcz oskrzeli, spadek RR. Bardzo rzadko mogą się pojawić: drgawki, wstrząs, zatrzymanie akcji serca. 

6. Objawy niepożądane po podaniu stosowanych w Zakładzie Radiologii niejonowych środków kontrastowych występują rzadziej niż po podaniu środków jonowych. 

7. Głównymi przeciwwskazaniami do podania środka kontrastowego są: nadczynność tarczycy, niewydolność nerek i alergia na jodowe środki kontrastowe. 

8. Konsultacji z lekarzem rodzinnym lub specjalistą w zakresie odstawienia leku i ponownego oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi po badaniu wymagają pacjenci przyjmujący niektóre leki p/cukrzycowe i ze schorzeniami nerek.

9. W przypadku schorzeń tarczycy pacjent dostarcza pisemną zgodę specjalisty endokrynologa na podanie kontrastu, wystawione maksymalnie 30 dni przed badaniem TK. Przed dostarczeniem skierowania pacjent samodzielnie bądź z lekarzem kierującym powinien wypełnić kwestionariusz „Ankiety Diagnostycznej”. Jeżeli pacjent badany w trybie ambulatoryjnym nie zamierza odebrać wyniku osobiście powinien wypełnić upoważnienie osobie uprawnionej do odbioru wyniku. Druk upoważnienia dostępny jest w pracowni Tomografii Komputerowej. Pacjent ambulatoryjny otrzymuje opis badania w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD). Czas oczekiwania na wynik: 1 tydzień.

W przypadku rezygnacji z planowanego badania proszę o niezwłoczne powiadomienie 
Pracownię Tomografii!
Telefon: 797 702 704

Do pobrania:

Tomografia Komputerowa informacje dla pacjenta (PDF, 132 kb)

Przygotowanie do TK z kontrastem (PDF, 137 kb)

Upoważnienie do odbioru wyniku badania (PDF, 75 kb)