Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie

RPO WL 2014-2020 Działanie: 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-23 do: 2019-11-30

Wartość projektu: 2 104 420,53 zł

Dofinansowanie: 1 788 757,41 zł

 

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększenie ich wykorzystania przez mieszkańców powiatu włodawskiego, zapewnienie integracji interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Zostanie udostępniony interaktywny portal internetowy stanowiący platformę elektronicznego świadczenia e-usług. Projekt spełnia wymagania Interoperacyjności zgodnie z Ustawą z 28.04.2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia i w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12.04.2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Rezultatem projektu będzie wdrożenie 16 szt. e-usług A2B i A2C:

 • e-Kontrahent,
 • e-Rezerwacja wizyty,
 • e-Zlecenie badań,
 • e-Udostępnianie wyników,
 • e-Przegląd zaplanowanych wizyt pacjenta,
 • e-Korespondencja,
 • e-Ankieta,
 • e-Wywiad lekarski,
 • e-Załącznik,
 • e-Deklaracja POZ,
 • e-Zgoda,
 • e-Komunikaty szpitala do grupy pacjentów,
 • e-Powiadomienia opiekuna o zdarzeniach pacjenta,
 • e-Rejestracja,
 • e-Dokumentacja
 • e-Zwolnienia

Pozostałe wskaźniki, które osiągnięte zostaną w wyniku realizacji projektu:

Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną - 5271 spraw

Przestrzeń dyskowa serwerowni - 10TB

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 1 szt.

Główne zadania

Aplikacje i oprogramowanie (1 279 195,08 zł):

 • Elektroniczny Portal Obsługi Kontrahenta/e-Kontrahent,
 • Elektroniczny Portal Obsługi Pacjenta/e-Pacjent,
 • Zarządzanie Dokumentacją Medyczną/e-Dokumentacja,
 • Oprogramowanie bazy danych 2 kpl.,
 • Oprogramowanie wirtualizujące 2 kpl,
 • Oprogramowanie do backupu 4 kpl,
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów

Sprzęt i urządzenia informatyczne (698 535,45 zł):

 • Serwery aplikacyjne 2 kpl,
 • Serwery bazodanowe 2 kpl,
 • Macierz 1 kpl.
 • Komputery PC 100 kpl,
 • Bezpieczny styk z Internetem 1 kpl.
 • Komputery PC 100 kpl,
 • Bezpieczny styk z Internetem 1 kpl.