Beneficjent: Powiat Włodawski,

Realizatorzy: SPZOZ we Włodawie, Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance 

Tytuł projektu: Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

RPO WL 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2019-11-30

Wartość projektu: 1 032 000,00 zł

Dofinansowanie: 980 400,00 zł

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy