Inwestycje finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Banner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie

ul. Piłsudskiego 66 (budynek Przychodni Specjalistycznej)

tel. 797 702 705, fax 82 57 24 170

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt pod tytułem „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej we Włodawie jako kontynuacja leczenia osób starszych, niesamodzielnych poprzez realizacje świadczeń opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych w celu przywrócenia im sprawności i zdolności funkcjonowania w środowisku” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.Głównym celem projektu jest utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ we Włodawie. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie wsparciem dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 65 r. ż. których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Wsparcie przeznaczone jest dla mieszkańców powiatu włodawskiego.W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • zakup sprzętu medycznego
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom niesamodzielnym, wymagającym świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz kontynuacji leczenia nie w ramach hospitalizacji

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi: 984 683, 87 zł, w tym:

 1. dofinansowanie z Unii Europejskiej: 829 891, 56 zł,
 2. dotacja celowa: 125 251, 78 zł

Pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą zostać osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

 • osoby bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga kontynuacji terapii ale nie w warunkach szpitalnych, ze skierowaniem do DDOM ( załącznik nr1) od lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu i uzyskaną liczbą punktów w skali poziomu samodzielności Barthel 40-65 ( załącznik nr 2)
 • osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa szpitalnego, ze skierowaniem do DDOM od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej i uzyskaną oceną według skali Barthel 40-65 punktów

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w szczególności do osób powyżej 65 r. ż, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Wsparcie to kierowane jest także do opiekunów i rodzin sprawujących opiekę nad osobami korzystającymi ze świadczeń zdrowotnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Ze wsparcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie( korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od 4- 8 godzin dziennie.

Czas trwania pobytu w Domu jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać jednocześnie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 pacjentów.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej są realizowane następujące świadczenia zdrowotne:

 • w zakresie rehabilitacji leczniczej szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych ( kinezyterapia, leczenie polem magnetycznym, masaż, elektrolecznictwo, światłolecznictwo, krioterapia miejscowa),
 • opieka lekarska w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii, a także możliwość konsultacji specjalistycznych z innymi lekarzami,
 • możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych,
 • opieka pielęgniarska w tym edukacja pacjentów i ich rodzin/opiekunów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowania umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • opieka psychologiczna poprawiająca stan psychiczny pacjentów oraz zmniejszenie objawów chorobowych,
 • terapia zajęciowa mająca na celu odprężenie, rozluźnienie, wyciszenie i rozładowanie napięcia psychicznego,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • porady dietetyka,
 • gorący posiłek oraz napoje ( kawa, herbata),
 • przygotowanie rodziny/ opiekunów do kontynuacji opieki w warunkach domowych (działania edukacyjne),
 • odpoczynek między świadczeniami zdrowotnymi z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego,
 • indywidualne podejście do problemu i każdego pacjenta.
 • Wszystkie świadczenia zdrowotne realizowane są w domowej, miłej, i przyjaznej atmosferze.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Dziennego Domu Opieki Medycznej:

 1. Skierowanie
 2. Ocena stanu poziomu samodzielności skala Barthel

Dodatkowe informacje pod numerem 513 799 316 udziela kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej.