Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 2023 roku zmarł w wieku 62 lat Darosław Piróg lekarz medycyny. Msza żałobna odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 13:00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Po mszy żałobnej urna z prochami zostanie złożona do grobu na Cmentarzu Parafialnym we Włodawie. Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego Darosława składa Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

Skan listu otwartego OZPSP do Ministra Zdrowia - Wersja tekstowa listu otwartego do Ministra Zdrowia zamieszczona jest poniżej obrazu

Do pobrania: List otwarty OZPSP (PDF, 900 kb)

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych najlepsze życzenia i podziękowania za rzetelną pracę, opiekę i szacunek jakim w codziennej pracy obdarzacie każdego pacjenta. Pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej, spełnienia zamierzeń, wiele satysfakcji z własnych dokonań życzy Dyrekcja SPZOZ we Włodawie.

Włodawa, dnia 30.12.2022 r.

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne zakażeń innymi wirusowymi chorobami zakaźnymi wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ we Włodawie.

W wyjątkowych sytuacjach, u pacjentów w terminalnej fazie choroby oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

- dezynfekcji rąk,

- stosowania podczas wizyty maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,

- w czasie odwiedzin zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem,

- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,

- zachowania nie zakłócającego pracy oddziału,

Jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie 1 osoba zdrowa (bez żadnych objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie szpitala osobom, u których widoczne są objawy infekcji, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.


Do pobrania: Pismo (PDF, 173 kb)