Oddział Rehabilitacyjny

Lokalizacja: Budynek C, parter.

Kontakt telefoniczny

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 879

 

Ordynator: lek. med. Elżbieta Kowalczuk - specjalista rehabilitacji medycznej, choroby wewnętrzne

Lekarze:

 • lek. med. Elżbieta Kowalczuk - specjalista rehabilitacji medycznej, choroby wewnętrzne
 • lek. med. Jacek Grabski - rehabilitacja medyczna
 • lek. med. Piotr Mazurkiewicz - specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Lewczuk


Charakterystyka oddziału

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ we Włodawie posiadający 25 łóżek świadczy usługi medyczne dla pacjentów po:

 • urazach narządu ruchu
 • zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych
 • operacjach kręgosłupa
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów, rzs itp.)

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane są na bieżąco.

Zakres fizjoterapii obejmuje:

Kinezyterapię: ćwiczenia z rehabilitantami indywidualne, grupowe, ćwiczenia na przyrządach.

Zabiegi fizykalne:

 • hydroterapia (masaże wirowe kkd i kkg całkowite)
 • elektroterapia (prądy interferencyjne, diadynamiczne, Tens, Traberta, galwanizacja, jonoforeza)
 • ultradźwięki
 • krioterapia miejscowa
 • światłoterapia
 • Masaże lecznicze

Ponadto prowadzone są praktyki śródroczne i wakacyjne dla studentów wydziału fizjoterapii.

Skierowanie na rehabilitację w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawiają:

 • lekarze oddziałów szpitalnych
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej oraz reumatologicznej.

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki pacjentów oczekujących.

Pobyt w Oddziale:

 • pacjenci przebywają w 3 osobowych pokojach z łazienką
 • w oddziale znajduje się świetlica z odbiornikiem RTV
 • kącik kuchenny z lodówką, mikrofalówką, czajnikiem
 • ogród terapeutyczny 

Nad bezpieczeństwem pacjentów przez całą dobę czuwa pielęgniarka. W godzinach 7:30 do 15.00 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, po godzinie 15:00 dostęp do lekarza dyżurnego.

Staramy się aby pacjenci naszego oddziału czuli się komfortowo, mieli możliwość wyjaśniania wszelkich wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z lekarzem oraz pielęgniarką, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym. Zapewniamy pomoc psychologa.

Pacjenci Oddziału mogą korzystać z opieki duszpasterskiej prowadzonej przez oo. Paulinów.


Wykaz leczonych jednostek chorobowych na oddziale:

Wykaz (PDF, 140 kb)