Oddział Geriatryczny

Lokalizacja: Budynek D, 2 piętro

 

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski: 797 704 900

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 902

 

Lekarze:

  • lek. med. Ryszard Mazgaj - specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i diabetologii

Pielęgniarka Oddziałowa: specj. Agnieszka Jurkowska–Jesionek


Charakterystyka oddziału

Oddział Geriatryczny sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 65 roku życia ze schorzeniami ostrymi,  przewlekłymi, bądź też w celach diagnostycznych. Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest: przywrócenie  do stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją w określonym czasie pobytu, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom. Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Pobyt na Oddziale ma na celu maksymalne wydłużenie życia oraz podniesienie jego jakości poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrycznym leczą się z powodu wielu współistniejących chorób, spośród których główne to:

  • cukrzyca
  • nadciśnienie tętnicze
  • choroby zwyrodnieniowe stawów
  • choroby serca i układu krążenia

Współistnienie wielu jednostek chorobowych wymusza stosowanie zaawansowanych metod leczenia, które pozwolą wydłużyć i polepszyć jakość życia Naszych pacjentów. Do najczęściej stosowanych zabiegów w Oddziale można zaliczyć:

  • badania endoskopowe
  • badania obrazowe
  • rehabilitację leczniczą

Wykaz leczonych jednostek chorobowych na oddziale:

Wykaz (PDF, 170 kb)

Skan wykazu (PDF, 700 kb)