22.05.2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert: Plik do pobrania (PDF, 250 kb)


10.05.2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert: Plik do pobrania (PDF, 240 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o:

- udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

ZADANIE nr 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Dziale Anestezjologii oraz kierowanie i zarządzanie Działem Anestezjologii na stanowisku Lekarza Kierującego Działem Anestezjologii w normalnej ordynacji lub

ZADANIE nr 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Dziale Anestezjologii i/lub

ZADANIE nr 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Dziale Anestezjologii

Materiały do pobrania

Przesunięcie terminu składania ofert

Materiały do pobrania

Wybór oferty

Materiały do pobrania