23.05.2023

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: Lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale położniczo – ginekologicznym i/lub
  • ZADANIE NR 2: Lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale położniczo – ginekologicznym

Pliki do pobrania (ZIP, 1,1 MB)