26.05.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące:

  • ZADANIE NR 1: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Dziale Anestezjologii i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Dziale Anestezjologii
  • ZADANIE NR 3: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Dziale Anestezjologii i Izbie Przyjęć oraz kierowanie i zarządzanie Działem Anestezjologii i/lub
  • ZADANIE NR 4: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Dziale Anestezjologii i Izbie Przyjęć
  • ZADANIE NR 5: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz kierowanie i zarządzanie Działem Anestezjologii

Pliki do pobrania (ZIP, 1,2 MB)