Grafika #Vaccineswork

Grafika Protected Togh\ether #Vaccineswork

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem powyższej akcji jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób.

Wciąż duża liczba dzieci nie jest objęta szczepieniami, m.in. wskutek negowania przez rodziców znaczenia szczepień ochronnych. Powoduje to, że wracają choroby zakaźne takie jak np. krztusiec, odra, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się, stanowią zagrożenie dla zdrowia i mogą również być przyczyną groźnych powikłań. Szczepionki zapewniają indywidualną ochronę przed groźnymi chorobami, ale korzyści, jakie wynikają z ich stosowania na tym się nie kończą. Są osoby, które z różnych powodów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione, wówczas przed chorobami chroni je tzw. odporność zbiorowiskowa. Polega ona na zmniejszaniu się ryzyka zachorowania osoby nieuodpornionej- niezaszczepionej, jeśli w danej grupie jest dostatecznie wysoki odsetek osób zaszczepionych. Jeżeli wszystkie kwalifikujące się do szczepień osoby, w danej społeczności, zostaną zaszczepione nie ma wówczas wystarczającej liczby osób podatnych na podtrzymanie transmisji choroby zakaźnej. Tym samym chronione są osoby najbardziej narażone (niezaszczepione) na zachorowanie. Dlatego podejmowanie takich inicjatyw jak Europejski Tydzień Szczepień jest okazją dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacjami wskazującymi na zasadność realizacji szczepień ochronnych.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia niżej wymienionych stron, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat szczepień:

http://szczepienia.pzh.gov.pl 

http://ptwakc.org.pl

http://www.pzh.gov.pl