Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 21.05.2018 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie SIWZ nr 46/2018/N/Włodawa.
 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami do pobrania na stronie: http://www.suprabrokers.pl/ubezpieczenie-grupowe-wlodawa