Informujemy, że od dnia 1 września 2018 roku w SP ZOZ we Włodawie funkcjonuje Oddział Dzienny Psychogeriatryczny. Do oddziału kwalifikowani są pacjenci w wieku powyżej 60 lat, posiadający skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza POZ.

Pobyt w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie. Zapewniamy opiekę zespołu terapeutycznego, w tym lekarza, psychologa, pielęgniarki oraz terapeuty zajęciowego.

W oddziale realizowane są świadczenia i programy terapeutyczne, terapia indywidualna i grupowa oraz niezbędne badania diagnostyczne dla pacjentów, a także działania edukacyjno – konsultacyjne dla ich rodzin.

Zapewniamy wyżywienie i możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane w oddziale są finansowane ze środków zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy pacjentów do skorzystania z nowego rodzaju usług oferowanych przez Szpital we Włodawie.