Pismo z prośbą od Wojewody lubelskiego do placówek medycznych

Pismo z prośbą od Wojewody lubelskiego do placówek medycznych