Z przyjemnością chciałabym Państwa poinformować, że Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w SP ZOZ we Włodawie, za udział w kontroli zewnętrznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi dotyczącej oceny parametrów biochemicznych, otrzymał nie tylko Zaświadczenie potwierdzające obowiązkowe uczestnictwo w sprawdzianie ale i Świadectwo, które przyznawane jest wyłącznie tym laboratoriom, które uzyskały bardzo dobre wyniki w 2018 r.

Świadectwo uzyskaliśmy również za uzyskanie bardzo dobrych wyników w kontroli zewnętrznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej dotyczącej badań mikrobiologicznych wykonywanych w tutejszym Laboratorium.

Uzyskanie Świadectwa jest wyrazem dostosowania jakości naszego laboratorium, a także ma bardzo wymierne skutki finansowe dla SP ZOZ bo umożliwia Dyrekcji Szpitala ubieganie się o wzrost wartości ryczałtu w NFZ na rok 2019 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz.1789).

Z wyrazami szacunku Marzanna Mirzwa-Poniewozik wraz z zespołem.