Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach projektu dostosowano infrastrukturę SOR do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, zwiększono możliwości przyjmowania osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia na SOR. Diagnostyka medyczna, obrazowa została udoskonalona a świadczone usługi medyczne będą realizowane na wyższym poziomie.

Projekt ma znaczenie strategiczne dla systemu ratownictwa medycznego w Polsce, w szczególności na obszarze województwa lubelskiego. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomoc obejmuje również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Zakupiony sprzęt na potrzeby SOR wpłynie znacząco na zapewnienie prawidłowej diagnostyki i podjęcie działań ratujących życie. W ramach projektu zakupiono m.in. kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, pompy infuzyjne, kapnograf, usg, pulsoksymetry, ssaki elektryczne, ultrasonograf. Łączny koszt aparatury medycznej wynosi 296 600,00 zł.

Długoterminową korzyścią uzyskaną w wyniku realizacji niniejszego Projektu będzie poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego  w województwie lubelskim i tym samym podniesienie standardów ochrony zdrowia w tym zakresie.

Wymiana aparatury medycznej na SOR pozwoli zwiększyć możliwości funkcjonalne posiadanego sprzętu, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości przyjmowania osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia na oddział. Nowoczesna aparatura medyczna wpłynie na  podwyższenie standardu i jakości świadczonych usług medycznych przez SP ZOZ we Włodawie oraz  znacząco usprawni proces diagnozowania i leczenia naszych pacjentów.