21.02.2020r.

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert

Plik do wyświetlenia lub pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Usługi informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki boreliozy, w ramach projektu „Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 126/RPLU.10.03.00-06-0001/19-00.

Pliki do pobrania

Banner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy