W dniu 24 września 2020 roku w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru. Ewakuowani zostali pacjenci - pozoranci z parteru Oddziału Internistycznego. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Dziękujemy osobom zaangażowanym w przygotowanie ćwiczeń.