Zakresy udzielanych świadczeń

INFORMACJA O ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ ZAKONTRAKTOWANYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

RODZAJ: LECZENIE SZPITALNE

 1. Chirurgia Ogólna – Hospitalizacja
 2. Pediatria – Hospitalizacja (zawieszone do 31.08.2024)
 3. Geriatria – Hospitalizacja
 4. Choroby Wewnętrzne – Hospitalizacja
 5. Neonatologia – Hospitalizacja (zawieszone do 31.08.2024)
 6. Położnictwo (zawieszone do 31.08.2024) i Ginekologia – Hospitalizacja
 7. Anestezjologia i Intensywna Terapia – Hospitalizacja

RODZAJ: REHABILITACJA LECZNICZA

 1. Fizjoterapia ambulatoryjna
 2. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 3. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
 4. Fizjoterapia domowa
 5. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku/Oddziale Dziennym

RODZAJ: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

 1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – Gastroskopia
 2. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – Kolonoskopia
 3. Badania Tomografii Komputerowej (TK)

RODZAJ: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 1. Świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej
 2. Świadczenia w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 3. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii
 4. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
 5. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii
 6. Świadczenia w zakresie Endokrynologii
 7. Świadczenia w zakresie Geriatrii
 8. Świadczenia w zakresie Gastroenterologii
 9. Świadczenia w zakresie Neurologii
 10. Świadczenia w zakresie Okulistyki
 11. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii - Urszulin
 12. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – Urszulin
 13. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii – Diagnostyka Onkologiczna - Urszulin

RODZAJ: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 1. Świadczenia Lekarza POZ
 2. Świadczenia Lekarza POZ – w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 3. Świadczenia Pielęgniarki POZ
 4. Świadczenia Pielęgniarki POZ – w ramach profilaktyki gruźlicy
 5. Świadczenia Położnej POZ

RODZAJ: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 1. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

RODZAJ: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – Etap podstawowej i pogłębionej diagnostyki
 2. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – Etap podstawowy
 3. Program Profilaktyka 40+
 4. Choroby układu krążenia (CHUK)
 5. Opieka koordynowana w POZ

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

RODZAJ: Opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień

 1. Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny