Programy edukacji zdrowotnej pacjentów hospitalizowanych w oddziałach/ opiekunów/ rodzin realizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

1. Oddział Internistyczny

Temat edukacji: Wiedza i dobrze kontrolowana cukrzyca - podstawą do poprawy jakości życia.

Adresaci edukacji: Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą i/lub rodzina/opiekunowie.

Termin i czas realizacji: Wtorki i Czwartki godz. 14:00-15:00.

Forma edukacji: Indywidualna/grupowa.

Czytaj więcej...

2. Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Temat edukacji: Co należy wiedzieć o karmieniu naturalnym?

Adresaci edukacji: Pacjentki ciężarne z Oddziału Ginekologicznego.

Termin i czas realizacji: 30 min.

Forma edukacji: Indywidualna.

Czytaj więcej...

3. Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Temat edukacji: Rak piersi - profilaktyka szansą na długie życie.

Adresaci edukacji: Pacjentki ciężarne z Oddziału Ginekologicznego.

Termin i czas realizacji: Raz w tygodniu - 45min.

Forma edukacji: Indywidualna/grupowa.

Czytaj więcej...

4. Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym

Temat edukacji: Pielęgnowanie rany pooperacyjnej po zabiegach ortopedycznych oraz w obrębie jamy brzusznej - przygotowanie do samoopieki.

Adresaci edukacji: Pacjenci po zabiegach ortopedycznych oraz w obrębie jamy brzusznej i/ lub rodzina/ opiekunowie.

Termin i czas realizacji: 20 - 30 min.

Forma edukacji: Indywidualna.

Czytaj więcej...

5. Oddział Rehabilitacyjny

Temat edukacji: Choroba zwyrodnieniowa stawów - wszystko co należy o niej wiedzieć.

Adresaci edukacji: Pacjenci Oddziału Rehabilitacyjnego.

Termin i czas realizacji: Codziennie - 30 min.

Forma edukacji: Indywidualna.

Czytaj więcej...

6. Oddział Geriatryczny

Temat edukacji: Profilaktyka przeciwodleżynowa - zalecenia dla osób narażonych na powstawanie odleżyn.

Adresaci edukacji: Pacjenci Oddziału Geriatrycznego narażeni na odleżyny i/lub rodzina/ opiekunowie.

Termin i czas realizacji: 20 - 30 min.

Forma edukacji: Indywidualna.

Czytaj więcej...

7. Wszystkie oddziały szpitalne

Temat edukacji: Zasady prawidłowego odżywiania w różnych jednostkach chorobowych.

Adresaci edukacji: Pacjenci oddziałów szpitalnych otrzymujący zlecenie lekarskie i/lub rodzina/ opiekunowie.

Termin i czas realizacji: W zależności od zlecenia i potrzeb pacjenta.

Forma edukacji: Indywidualna.

Czytaj więcej...