Opieka duszpasterska

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zapewnia hospitalizowanym pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej zgodnie z przekonaniami religijnymi.

W szpitalu SP ZOZ we Włodawie znajduje się Kaplica Szpitalna, która mieści się w budynku „D” – pod Oddziałem Wewnętrznym (piwnica).

Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odbywa się: w każdą niedzielę i Uroczystości o godzinie 12.00 

Aktualne numery telefonów do kontaktowych duszpasterzy:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ludwika we Włodawie:

- o. Hieronim Leśniewski: 693 261 811

- Kancelaria: 82 572 13 66

2. Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny:

- ks. Jerzy Ignaciuk: 503 099 788

- Kancelaria: 82 572 17 50

3. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: 505 777 835

4. Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy: 609 653 615