Informacje dla Pacjenta - Segregacja odpadów

Szanowni Państwo, w trosce o ochronę środowiska uprzejmie prosimy o segregację odpadów według obowiązujących procedur. 

Dziękujemy

Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ

 

Pojemniki/worki zielone - SZKŁO (szkło kolorowe i szkło bezbarwne)

Wrzucamy:

 • butelki szklane po napojach (bez nakrętek)
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek)

Nie wrzucamy:

 • szkła okiennego
 • szkła zbrojeniowego
 • szkła żaroodpornego
 • porcelany
 • ceramiki
 • doniczek
 • kryształu
 • luster
 • kineskopów
 • szyb samochodowych
 • świetlówek
 • żarówek
 • opakowań po lekach
 • termometrów
Pojemniki/worki żółte - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)

Wrzucamy:

 • zgniecione puste butelki po napojach
 • zgniecione puste butelki po chemii gospodarczej
 • plastikowe nakrętki
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach
 • kapsle
 • opakowania z metalu
 • kartoniki po mleku i napojach
 • worki i reklamówki
 • cystą folię opakowaniową koszyczki po owocach

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
 • części samochodowych
 • mebli i ich części
 • jednorazowych naczyń sprzętu AGD
Pojemniki/worki niebieskie - PAPIER

Wrzucamy:

 • papier
 • gazety i czasopisma
 • gazetki reklamowe
 • ulotki
 • katalogi
 • książki
 • opakowania tekturowe
 • kartony
 • tekturę Falistą

Nie wrzucamy:

 • papieru samokopiującego
 • kalki
 • zatłuszczonego papieru po maśle i margarynie
 • papieru woskowego
 • tapet
 • worków po wapnie, cemencie i gipsie
 • styropianu
 • pieluch jednorazowych
 • podpasek
 • ubrań
Pojemniki/worki brązowe - ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:

 • kwiaty
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
 • resztki żywności (bez mięsa)
 • obierki z owoców i warzyw
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie
 • trawę
 • liście
 • rozdrobnione gałęzie
 • pozostałości roślinne

Nie wrzucamy:

 • płynnych resztek żywności
 • mięsa
 • kości i odchodów zwierząt
 • padłych zwierząt
 • ziemi, kamieni
 • popiołu

Odpady wrzucamy luzem.

 

Pojemniki/worki szare/czarne - ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE)

Wrzucamy:

 • wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce

Nie wrzucamy:

 • odpadów BIO
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • baterii i akumulatorów
 • świetlówek i żarówek energooszczędnych
 • zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po farbach i rozpuszczalnikach
 • leków i opakowań po lekach
 • gruzu
 • szlamów
 • substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz opakowań po takich substancjach
 • środków chwastobójczych i owadobójczych oraz opakowań po takich substancjach
 • padłych zwierząt
 • odpadów medycznych i weterynaryjnych
 • śniegu i lodu
 • gorącego popiołu