Zdjęcie budynku B z zewnątrz, podjazd dla karetek i wejście na Izbę przyjęć. W tle zachmurzone niebo i drzewa oraz trawa.
 
 
Dyrektor

Teresa Szpilewicz

 

p.o. Dyrektora ds. Medycznych

Piotr Mazurkiewicz

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Elżbieta Korszla