Zdjęcie budynku B z zewnątrz, podjazd dla karetek i wejście na Izbę przyjęć. W tle zachmurzone niebo i drzewa oraz trawa.
 
 
Dyrektor

Elżbieta Korszla

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Piotr Mazurkiewicz