Skan listu otwartego OZPSP do Ministra Zdrowia - Wersja tekstowa listu otwartego do Ministra Zdrowia zamieszczona jest poniżej obrazu

Do pobrania: List otwarty OZPSP (PDF, 900 kb)