Włodawa, 23.10.2023r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Oddział Położniczo-Ginekologiczny czasowo zaprzestał wykonywania świadczeń działalności leczniczej w zakresie położnictwa i neonatologii zaś niezmiennie udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii.

Pacjentki wymagające diagnostyki i leczenia w zakresie ginekologii są na bieżąco przyjmowane do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SPZOZ we Włodawie.


Włodawa, 11.10.2023r.

Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że z dniem 09.10.2023 r. nastąpiło czasowe zaprzestanie działalności leczniczej Oddziału położniczo – ginekologicznego w zakresie położnictwa i neanatologii,  z uwagi na brak kadry do całodobowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.

Za wszelkie niedogodności wynikające z powyższej sytuacji przepraszamy.

 

Noworodki i Wcześniaki

Od dnia 31.12.2021 r. świadczenia prowadzone są na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Lokalizacja: Budynek B, 1 piętro. Wejście przez oddział położniczo-ginekologiczny.

Kontakt telefoniczny

Dyżurka oddziału: 797 704 906

 

Koordynator leczenia noworodków:

Pielęgniarka Oddziałowa:


Charakterystyka oddziału

Sektor Noworodków i Wcześniaków sprawuje opiekę medyczną nad noworodkiem zdrowym oraz wykazującym patologię, natomiast głównym zadaniem lekarzy na Oddziale jest diagnozowanie i leczenie chorób, monitorowane są również parametry życiowe noworodków. Bada się m.in. ocenę czynności serca, oddech, aktywność ruchową, temperaturę ciała oraz odruchy neurologiczne. Lekarze neonantolodzy czuwają nad tym, aby nie doszło do powikłań związanych z niedojrzałością układów narządowych. Do zadań lekarzy specjalistów należy również utrzymywanie wcześniaków z niską masą urodzeniową przy życiu, stabilizację stanu ogólnego przed przekazaniem do ośrodka o wyższym stopniu referencji.

Pracujący lekarze to specjaliści w dziedzinie neonantologii z doświadczeniem w leczeniu noworodków, gwarantujący Państwa dzieciom fachową opiekę. W razie konieczność współpracujemy też z innymi lekarzami którzy swoją wiedzą wspierają trudny i skomplikowany niekiedy proces diagnozy noworodka.

Podstawowymi procedurami medycznymi na Oddziale Noworodkowym są:

  • opieka i obserwacja noworodków
  • resuscytacja na sali porodowej
  • diagnostyka i leczenie zachowawcze urazów okołoporodowych
  • diagnostyka i leczenie zachowawcze zaburzeń oddychania, z niewydolnością oddechową
  • diagnostyka wad wrodzonych
  • diagnostyka i leczenie zmian skórnych

W przypadku braku możliwości kontynuowania leczenia noworodka w Naszym Szpitalu zostaje on przetransportowany do Szpitala o wyższym stopniu referencji. Transport noworodka odbywa się za pomocą wyspecjalizowanej karetki „N”. Przesłankami do transportu noworodka są m.in. zaburzenia oddychania, podejrzenie sepsy, podejrzenia wrodzonej wady serca, skrajnie niskiej urodzeniowej masy ciała, wcześniactwa poniżej 35 tygodniu życia lub innych wad zagrażających życiu noworodka.


Do pobrania: Informator "Za życiem" (PDF, 300kb)