Na ulotce znajduję się logo szpitala oraz tekst informacyjny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa  Dnia 18 września pacjenci zdeklarowani do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej SPZOZ we Włodawie mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Skóry.  W ramach Programu specjalista dermatolog wykonywał badania demoskopowe znamion. Badania byłby nieinwazyjne i bezbolesne, ponadto nie wymagały żadnego przygotowania ze strony pacjenta.  Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy za możliwość skorzystania z bezpłatnych badań w ramach "Programu Profilaktyki Raka Skóry dla Mieszkańców Województwa Lubelskiego na lata 2022-2026"