Uprzejmie informujemy, że w Mobilnym Punkcie Pobrań mieszczącym się na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Józefa Piłsudskiego 64,22-200 Włodawa, wykonywane są odpłatne wymazy zarówno genetyczne (PCR) jak i antygenowe w kierunku SARS-Cov-2.

Z uwagi na zachowanie odpowiednich zasad sanitarno-epidemiologicznych prosimy o uiszczanie opłaty przed wykonaniem badania na konto bankowe szpitala,  Nr konta: 06 1560 0013 2004 6508 1000 0001.

W dniu badania należy okazać potwierdzenie wpłaty w Mobilnym Puncie Pobrań.