Do pobrania: Poradnik dla pacjentów (PDF, 2,3 MB)

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przedstawia: PORADNIK DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TELEPORAD

Drogi Pacjencie, Droga Pacjentko, podejrzewasz u siebie lub u bliskiej osoby koronawirusa? Masz inny problem zdrowotny, który wymaga szybkiego omówienia z lekarzem? Jeśli tak, to przed wyjściem z domu, dla bezpieczeństwa własnego, Twoich najbliższych i osób dookoła, rozważ skorzystanie z możliwości, jakie stwarza telemedycyna.

Konsultacja z lekarzem może odbyć się telefonicznie lub za pośrednictwem systemów do rozmów audio-wideo.

Otrzymasz w ten sposób profesjonalną pomoc, jednocześnie nie narażając siebie i innych na ryzyko zakażenia koronawirusem. Jeżeli nie korzystałeś/korzystałaś dotąd z teleporad lub masz wątpliwości, jak korzystać z pomocy lekarza w takiej formie, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Opracowali je eksperci z Telemedycznej Grupy Roboczej – organizacji pozarządowej od lat działającej na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce.

Czym jest telemedycyna?
Telemedycyna to określenie na świadczenia zdrowotne udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (czyli na odległość). Dzięki telemedycynie lekarz może na odległość przeprowadzić m.in. wywiad z pacjentem i ocenić stan jego zdrowia. Telemedycyna nie zastępuje w pełni wizyty klasycznej, ale ze względu na rozwój technologiczny sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach. Wykorzystywanie telemedycyny w opiece nad pacjentami zostało dopuszczone przepisami polskiego prawa, jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną, a rozwój telemedycyny w ramach systemu ochrony zdrowia jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Na czym polega teleporada?
Teleporada to po prostu klasyczna konsultacja z lekarzem znajdującym się w innym miejscu niż pacjent. Lekarz powinien znajdować się w gabinecie lub w takim miejscu, w którym osoby postronne nie będą mogły go usłyszeć. Rozmowa jest prowadzona telefonicznie lub przy wykorzystaniu aplikacji do połączeń wideo. Możesz wykorzystać do niej swój telefon, smartfon lub komputer.
Telekonsultacja spełnia warunki klasycznej porady: lekarz zobowiązany jest zachować pełen profesjonalizm i należytą staranność, a później na podstawie rozmowy sporządzić lub uzupełnić Twoją dokumentację medyczną. W ramach teleporady lekarz jest uprawniony do wystawienia Ci niezbędnych dokumentów, takich jak recepta, zwolnienie, zlecenie czy skierowanie. Jeżeli lekarz oceni, że na odległość nie może rzetelnie ocenić Twojego stanu zdrowia, poprosi Cię o osobiste stawienie się w placówce w celu uzupełnienia badania. Skorzystanie z teleporady nie oznacza też, że nie możesz już uzyskać bezpośredniej porady w gabinecie lekarza.

Dlaczego warto korzystać z teleporad w okresie epidemii?
Korzystanie z teleporad, w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, jest zalecane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Sama forma zdalnej konsultacji z lekarzem zmniejsza ryzyko zakażenia, stanowiąc dodatkowy element walki z epidemią. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że najłatwiej zarazić się nim wskutek bliskiego kontaktu z zakażoną osobą. Należy więc unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi: środków transportu publicznego czy poczekalni. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty nie wystarczy zdalny kontakt z lekarzem w ramach teleporady.

Jak zachowywać się podczas teleporady?
Podczas teleporady zachowuj się tak samo jak podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarza. W szczególności pamiętaj o poniższych zasadach:

Przedstaw się lekarzowi i poproś lekarza o przedstawienie się, jeżeli tego nie zrobił. Podaj swoje imię i nazwisko oraz inne dane osobowe, o które poprosi Cię lekarz, w tym numer PESEL. Lekarz musi mieć pewność, komu dokładnie udziela porady, a PESEL jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Pamiętaj, aby podać prawdziwe i aktualne dane. Jeżeli dzwonisz jako rodzic lub opiekun osoby, która potrzebuje pomocy, poinformuj o tym wyraźnie lekarza i podaj dane osobowe właściwego pacjenta.

  1. Informuj lekarza o problemach technicznych. Jeżeli połączenie z lekarzem nie jest stabilne, przez co nie słyszysz lub nie rozumiesz, co lekarz do Ciebie mówi, poinformuj go o tym. W ten sposób nie przegapisz żadnej istotnej informacji.
  2. Odpowiadaj wyczerpująco na pytania lekarza. Teleporada udzielana przez profesjonalistę medycznego to nie zwykła infolinia. Stanowi ona pełnoprawną formę badania lub innego postępowania medycznego. Nie lekceważ jej, nie traktuj zdawkowo, nie oszukuj lekarza. Lekarz poprzez rozmowę i weryfikację dostępnych informacji na Twój temat, które umożliwią mu podjęcie decyzji dotyczącej Twojego stanu zdrowia.
  3. Jeśli nagle gorzej się poczujesz, daj znać lekarzowi. Podaj przy tym miejsce, w którym się znajdujesz. Z oczywistych względów lekarz nie będzie mógł Ci bezpośrednio pomóc, ale może niezwłocznie wezwać na miejsce pomoc oraz przekazać Ci instrukcje postępowania, które pomogą zmniejszyć zagrożenie do czasu jej przyjazdu.
  4. Otrzymuj dokumenty drogą elektroniczną. Dzięki założeniu Internetowego Konta Pacjenta będziesz mógł/mogła otrzymywać od lekarza potrzebne Ci dokumenty, np. receptę, w postaci elektronicznej (jako mail lub wiadomość SMS). Po zakończeniu rozmowy możesz więc od razu udać się do apteki. Dlatego tak ważne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: pacjent.gov.pl/ikp.

Czy w ramach teleporady otrzymam receptę lub inne potrzebne dokumenty?
Tak. Jeżeli lekarz uzna, że na podstawie udzielonych mu informacji i posiadanej przez niego dokumentacji medycznej jest w stanie wystarczająco ocenić stan Twojego zdrowia, może wystawić Ci receptę, skierowanie, zwolnienie (w tym elektroniczne wersje tych dokumentów) oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W czasie trwania epidemii możesz uzyskać potwierdzenie prawa np. do leku czy wyrobu medycznego w formie telefonicznej, poprzez np. uzyskanie od lekarza numeru e-recepty. Dodatkowo, możesz otrzymać receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia bez przeprowadzenia badania, o ile będzie to uzasadnione Twoim stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Dlaczego warto korzystać z telemedycyny?
Pamiętaj, że choć telemedycyna świetnie sprawdza się podczas walki z koronawirusem, możesz z niej korzystać także w związku z innymi problemami zdrowotnymi. Co więcej, telemedycyna to oszczędność czasu – zwłaszcza jeżeli mieszkasz w miejscu oddalonym od placówki, w której przyjmuje lekarz. Teleporad mogą udzielać nie tylko lekarze. Pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i inne osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie ich uprawnień i kompetencji, także mogą sprawować nad Tobą opiekę na odległość na podobnych zasadach.

Jakie prawa przysługują pacjentowi w związku z teleporadą?
Teleporada stanowi nową formę klasycznej konsultacji z lekarzem. Przysługują Ci w związku z nią wszystkie prawa pacjenta gwarantowane przez polski porządek prawny. W szczególności więc:

  1. Masz prawo do porady odpowiadającej wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej – lekarz musi postępować z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najlepszą sztuką lekarską.
  2. Masz prawo do otrzymania informacji medycznej czyli informacji o stanie Twojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie, w jakim informacja ta może zostać udzielona na podstawie teleporady i dokumentacji medycznej.
  3. Masz prawo do zachowania w tajemnicy informacji na Twój temat – informacje udzielane w ramach teleporady są objęte tajemnicą lekarską. Masz więc gwarancję, że nikt nieuprawniony nie będzie miał do nich dostępu.

Czy teleporady dotyczą jedynie koronawirusa?
Telemedycyna w polskim systemie ochrony zdrowia jest rozwiązaniem o charakterze systemowym, co oznacza, że możliwość teleporad nie dotyczy jedynie podejrzenia koronawirusa oraz nie zniknie wraz z zakończeniem walki z epidemią. Niemniej ze względu na skalę obecnego problemu dostęp do telemedycyny jest szerszy niż zazwyczaj dzięki doraźnym rozwiązaniom. Działa Telefoniczna Informacja Pacjenta, pod którą każdy może uzyskać informację, co robić, gdy podejrzewa zakażenie koronawirusem.

Infolinia NFZ działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00. pod numerem telefonu: 800 190 590

W celu połączenia z Narodowym Funduszem Zdrowia i uzyskania informacji na temat koronawirusa, po połączeniu należy wybrać na telefonie 1.
By połączyć się z Rzecznikiem Praw Pacjenta i uzyskać informacje o prawach pacjenta - należy wybrać 2.
Jeśli mamy jakiekolwiek obawy, że możemy być zakażeni, powinniśmy bezwzględnie skorzystać z infolinii. Nie należy na własną rękę udawać się do szpitala ani do przychodni. Sprawdź listę placówek udzielających teleporad w związku z koronawirusem w Twoim województwie. Lista placówek POZ udzielających porad telemedycznych

Gdzie mogę uzyskać więcej wiarygodnych informacji o koronawirusie i telemedycynie?
Telefonicznie: Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Infolinia MSZ ws. przekraczania granic: +48 22 523 88 80

Na stronach internetowych:
Koronawirus – informacje i zalecenia: www.gov.pl/web/koronawirus
Informacje publikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny: www.gis.gov.pl/aktualnosci
Komunikaty Rzecznika Praw Pacjenta: www.gov.pl/web/rpp

Masz pytania i wątpliwości odnośnie do treści poradnika i telemedycyny?
Skontaktuj się z Telemedyczną Grupą Roboczą, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania: Poradnik telemedycyna (PDF, 1,8 MB)